Bourtange Robes and Cloaks

Bourtange 2018

Bourtange : wij zijn er bij!

Welkom in het jaar 1742

Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent.

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018 wordt, in en rond de vesting Bourtange, weer het grootse schijngevecht, “De Slag om Bourtange” gehouden. 

Dit jaar is het weer even 1814 in Bourtange. Troepen van Napoleon bevinden zich in de vesting. Het Nederlandse leger, gesteund door hulpvaardige legers uit onder meer, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk proberen om hun vesting te heroveren.

Ongeveer 400 soldaten hebben hun kampementen in en om de vesting opgezet. Kleding, wapens, keukengerei, tenten, kampleven en voedingsgewoontes zijn exacte kopieën van de tijd rond 1814. De bezoeker reist daadwerkelijk terug in de tijd.  Beide dagen zijn er overal in vesting schermutselingen en schouwspelen en kan men van dichtbij meemaken hoe het krijgsvolk leeft en werkt in de kampementen en handel bedrijft. 

Het hoogtepunt is de groots opgezette slag. Een grote parade met alle soldaten (uitgezonderd de gesneuvelden en gewonden) sluiten het evenement. 

Kom jij ook bij onze kraam in Bourtange langs voor periode correcte kleding en accessoires? We staan je graag te woord.

Bourtange Robes and Cloaks

Bourtange 2018

Bourtange: we are there!

Welcome to the year 1742

Near the German border, in the beautiful Westerwolde (South East Groningen), lies the fortress Bourtange. A unique historical defense that does not know its equal.

On Saturday 2 and Sunday 3 June 2018, in and around the fortress Bourtange, the grand sham fight, “The Battle of Bourtange” will be held again.

This year it is again 1814 in Bourtange. Troops of Napoleon are in the fortress. The Dutch army, supported by helpful armies from, for example, Belgium, Germany, England and France, try to recapture their fortress.

About 400 soldiers have set up camps in and around the fortress. Clothing, weapons, kitchen utensils, tents, camp life and food habits are exact copies of the time around 1814. The visitor actually travels back in time. Both days there are skirmishes and spectacles everywhere, and you can experience at close quarters how the people of war live and work in the camps and trade.

The highlight is the big set-up. A big parade with all soldiers (except the dead and wounded) will close the event.

Will you also visit our booth in Bourtange for period correct clothing and accessories? We are happy to help you.