Re-enactment

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties vaak behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn.

Levende geschiedenis

Al in de Romeinse oudheid voerden cavalerie-eenheden toneelveldslagen uit van hun belangrijkste overwinningen. Dit werd tijdens en na de middeleeuwen vaak gedaan in de vorm van toernooien. Uit deze tijd dateren ook de passiespelen, waarbij het lijden van Jezus van Nazareth werd getoond.

Pas sinds de 19e eeuw begon re-enactment in de Verenigde Staten serieuzer gestalte te krijgen met opvoeringen van veldslagen uit de indianenoorlogen, waarbij veldslagen met Noord-Amerikaanse cavaleriesoldaten opnieuw werden opgevoerd voor een niet-militair publiek. In de jaren 1960 waaide het verschijnsel over naar het Verenigd Koninkrijk.

Sindsdien zijn meer verenigingen en stichtingen opgericht met steeds meer historische invalshoeken: Romeinen, Vikingperiode, de middeleeuwen, de Tachtigjarige Oorlog, Napoleontische oorlogen, Regency en de Victoriaanse tijd, de Roaring Twenties, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, enzovoort.

Re-enactment : Kampvolgster Robes & Cloaks

Kijk ook op het re-enactment forum voor meer informatie. Kijk ook hier voor een overzicht van de diverse re-enactment groepen en verenigingen in Nederland en België.

Re-enactment ; de slag bij Waterloo

Re-enactment is de verzamel naam voor de levende geschiedenis groepen en verenigingen. Dit zijn groepen, die het bestaan en het dagelijks leven van een specifieke historische periode uitbeelden. Vaak speelt het militaristische aspect in zo’n groep een belangrijk rol als onderdeel van het programma.

Re-enactment en Robes & Cloaks

De tailors van Robes & Cloaks zijn actieve re-enactors. Zeer ervaren in de Napoleontische tijd, zo hebben ze veelvuldig gefigureerd bij de Slag bij Waterloo zowel als kampvolg(st)er als lid van een militie.

Maar ook voor een Regency baljurk, 16e eeuwse historische kledij (uiteraard periode correct) of het kostumeren van het Franse verzet (allo, allo…) draaien zij de hand niet om!